Oude nieuwsberichten

Uitreiking mantelzorgcompliment 2018

Veel mensen zorgen onbetaald voor hun partner, een familielid of een bekende. Denk bijvoorbeeld aan zorg bij een langdurige ziekte, een beperking of hoge leeftijd. Ook in Zevenaar zijn veel mensen actief als mantelzorger. Het college van burgemeester en wethouders waardeert de inzet van deze mantelzorgers en reikt daarom voor het jaar 2018 nog mantelzorgcomplimenten uit in de vorm van ‘De Stad In! cadeaubonnen’.

De waarde van de cadeaubonnen is afhankelijk van het totaal aantal aanvragen en wordt later bekendgemaakt. Het maximale bedrag per mantelzorgcompliment bedraagt €200,00. De cadeaubon kan bij vrijwel alle winkeliers en horecagelegenheden in het centrum van Zevenaar worden ingeleverd. Een mantelzorger komt in aanmerking voor het mantelzorgcompliment als hij of zij:

  • in 2018 minimaal drie maanden aaneengesloten mantelzorg verleende
  • voor minimaal acht uur per week
  • de zorg onbetaald verleende

Aanvragen
Inwoners die mantelzorg krijgen, kunnen voor één mantelzorger deze blijk van waardering aanvragen. Dit is mogelijk vanaf dinsdag 22 januari tot vrijdag 15 maart 2019 via www.zevenaar.nl/mantelzorg. Ook zijn er aanvraagformulieren beschikbaar bij de servicebalie in het gemeentehuis die daar ingevuld en ingeleverd kunnen worden. Na goedkeuring van de aanvraag, worden de cadeaubonnen per post verstuurd.

Mantelzorgwaardering 2019
Voor het jaar 2019 worden geen mantelzorgcomplimenten uitgereikt. De toekomstige waardering voor mantelzorgers moet nog worden vormgegeven.