Oude nieuwsberichten

Hulp bij invullen belastingformulieren

In februari komen weer de verzoeken van de belastingdienst om uw aangifte voor het jaar 2018 in te vullen en uiterlijk 1 mei 2019 in te zenden. Van de ouderenbonden in de gemeente Zevenaar, Rijnwaarden 50+ en BOZ, zijn jaarlijks een aantal belastinginvullers actief om senioren van 60 jaar en ouder hulp te bieden bij het invullen van de aangifte. Mocht u van deze mogelijkheid nog niet eerder gebruik hebben gemaakt dan kunt u hierna informeren bij Caleidoz Steenhuizen 6 Zevenaar. Telefoonnummer 0316-243204.
Indien U vorig jaar al hulp heeft gehad bij het invullen, zou u dan met deze persoon weer contact op willen nemen?

Voor de aangifte van 2018 is een machtigingscode nodig. Heeft u die al eerder gehad dan stuurt de belastingdienst automatisch een nieuwe. Zo niet dan wordt de machtigingscode door de belastinginvuller aangevraagd. Deze code krijgt u vervolgens toegestuurd. Zonder deze machtigingscode van u en, indien van toepassing, uw partner kan de belastinginvuller niets betekenen. Zodra u een afspraak met de belastinginvuller heeft gemaakt, verzoeken wij u de voor de aangifte benodigde gegevens op te zoeken en klaar te leggen.

Dat zijn o.a. :

 • De jaaroverzichten 2018 van uw AOW en van uw pensioen(en).
 • Gegevens van eventuele andere inkomsten
 • Een eventuele voorlopige aanslag 2018 en 2019
 • Als u een eigen woning heeft, de gegevens van hypotheek en van de betaalde hypotheekrente
 • De WOZ waarde van uw woning met peildatum 1-1-2017
 • De bankafschriften van uw bank/girorekening plus die van uw spaarrekening(en)
 • Rekeningen van uw uitgaven(voor zover u deze niet vergoed hebt gekregen) voor:
  – medicijnen op voorschrift van een arts
  – vervoer zoals reiskosten naar een huisarts of ziekenhuis, ook bij ziekenbezoek   – extra gezinshulp
  – een dieet, indien u een verklaring hebt van de arts
  – hulpmiddelen, met uitzondering van brillen en lenzen
  – genees- en heelkundige hulp met uitzondering van ooglaserbehandelingen

Aanmelden kan bij Anneke Hendriks, Caleidoz locatie Steenhuizen 6 in Zevenaar. Tel.: (0316)243204 of email a.hendriks@caleidoz.nl  Graag uw naam, adres, telefoonnummer en of u al eerder hulp heeft gehad bij het invullen, o.v.v. ‘hulp bij belastingaangifte 2018’.