Oude nieuwsberichten

Welzijn

Onze welzijnswerkers informeren en adviseren u op het gebied van welzijn, wonen, zorg en financiën. Zij proberen antwoorden te geven op al uw vragen en helpen u tevens de weg te vinden in het doolhof van voorzieningen en mogelijkheden. We zijn er voor mensen van alle leeftijden, en er zijn geen kosten aan verbonden.

Daarnaast ondersteunen wij ouderen om zolang mogelijk zelf- standig thuis te kunnen blijven wonen. We staan open voor iedereen, dus ook voor familieleden, mantelzorgers en andere organisaties. We helpen ook om zorg en diensten van andere organisaties in te schakelen. We hebben liever dat u te vaak belt, dan dat u te lang wacht.

Leeskring
Iedere 1e dinsdag van de maand zijn er leeskringgroepen. Deze zijn van 10.00 – 11.30 uur en van 19.30 – 21.00 uur in het Dorpshuis te Lobith.

Contactpersoon: Anke Schreeven
Email: info@caleidoz.nl

Meer informatie
Als u meer informatie wilt kunt u van maandag t/m donderdag van 9.00 -12.00 uur bellen met:

Caleidoz, Markt 8, 6915 AH Lobith
Telefoon: (0316) 54 28 90
Email: info@caleidoz.nl

Contactpersoon: Marijke Groot Koerkamp
Email: m.grootkoerkamp@caleidoz.nl

Daarnaast kunt u met al uw vragen bij ons binnenlopen op Maandag en Woensdag van 9.00 – 11.00 uur. Caleidoz, Markt 8, Dorpshuis Lobith of in de steunpunten in de verschillende dorpen.

Ook kunnen mensen zich wenden tot het sociale team van de gemeente met vragen. Dit kan via telefoon nummer 0316 – 565 600 of of door een mail te sturen naar sociaalteam@zevenaar.nl

U kunt bij ons terecht voor:

Welzijn
• directe inzet van hulp
• afspraak met adviseur welzijn
• vragen over hulp en zorg
• advies over gezondheid
• activiteiten en cursussen zoals meer bewegen voor ouderen
• conflicten met familie of buurt
• rouwverwerking
• ouderenvervoer
• bezoek- en oppasdienst
• vrijwilligerswerk
• repaircafe
• boodschappenbus

Wonen
• woningaanpassing
• advies over verhuizen
• seniorenwoningen
• veiligheid

Zorg
• personenalarmering
• maaltijdservice
• dagopvang
• WMO-regelingen
• indicatie voor zorg

Financiën
• formulierenbrigade
• belastingen/kwijtscheldingen
• huur- en zorgtoeslagen