Oude nieuwsberichten

Dagopvang

De dagopvang is er voor ouderen, (55+) die op diverse dagen per week bij elkaar komen. Er worden tijdens zo’n dag allerlei activiteiten georganiseerd. Belangrijk is het onderlinge contact tussen de deelnemers en natuurlijk het gezamenlijke eten van een warme maaltijd. Activiteiten bestaan uit bewegen, geheugenspelletjes, gezamenlijk iets knutselen of handwerken, uitstapjes maken, gesprekken met elkaar voeren over allerlei zaken die de deelnemers belangrijk vinden. Kortom een leuke en vooral gezellige dagbesteding. De groep wordt begeleid door één professionele activiteitenbegeleidster die u ook kan helpen met toiletbezoek en allerlei andere verzorgende facetten.

De dagopvang is bedoeld voor 55 plussers, die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.
Dat kan verschillende redenen hebben. Door lichamelijke achteruitgang, maar ook als u te maken krijgt met hinderlijke vergeetachtigheid, kan juist het meedoen in de groep een goede ondersteuning zijn. Als een oudere thuis meer zorg vraagt van de partner of familie is meedoen aan de dagopvang een belangrijke ontlasting van deze verzorgers. Door tijdig dagopvang aan te vragen, kunnen zij deze zorg beter en langer volhouden en kan opname in een verzorgings- of verpleeghuis vaak langer uitgesteld worden. De begeleiding maakt samen met de deelnemer een individueel plan om de dagopvang zo goed mogelijk af te stemmen op de wensen en beperkingen van de bezoeker.

De dagopvang is op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag en zondag.
Het begint om 10.00 uur en eindigt om 15.45 uur. De warme maaltijd is inbegrepen. Als u niet zelf naar de dagopvang kunt komen wordt u thuis opgehaald met een taxibus die u na afloop ook weer thuis brengt. De Dagopvang is in het Steunpunt Welzijn, Markt 8 te Lobith, waar deelnemers uit geheel Rijnwaarden bij elkaar komen.
Meer informatie en aanmelding:
Dagopvang is vanaf 1 januari 2015 onderdeel van de W.M.O. en wordt gefinancierd door de gemeente Zevenaar. Om voor dagopvang in aanmerking te komen, is een indicatie nodig. Aan de hand van de indicatie wordt bepaald hoeveel dagdelen men kan deelnemen. Caleidoz wil u graag op weg helpen bij de aanvraag hiervan.

Voor meer informatie en/of aanmelding kunt u iedere maandag, woensdag en vrijdag van 9.00 tot 10.30 uur contact opnemen met:

Caleidoz Welzijn Rijnwaarden
Markt 8, 6915 AH Lobith
Telefoon: (0316) 54 28 90