Oude nieuwsberichten

Algemene hulpdienst

Onze vrijwilligers helpen om klusjes te doen voor mensen die dat zelf niet kunnen en niemand hebben om ze te helpen. Het kan gaan om:

• kleine klusjes in huis
• meegaan naar arts of ziekenhuis
• hulp bij verzorging
• hulp bij administratie, al die brieven en papieren
• vervoer
• speciale boodschappen
• de tuin zomer- of winterklaar maken
• oppasdienst: iemand blijft bij de zieke thuis om de mantelzorger wat tijd voor zichzelf te geven
• huisbezoek om regelmatig even een praatje te maken
• enzovoorts.

Noodzaak
De hulp moet wel echt noodzakelijk zijn. De zieken of ouderen moeten het niet zelf kunnen en zijn aangewezen op inzet van vrijwilligers. Ook willen we niet concurreren met professionele werkers. De hulp is gratis, behalve als de vrijwilliger kosten moet maken, b.v. met vervoer, toegang enz.

Vrijwilligersorganisaties
Voor huisbezoek door de vrijwilligersorganisaties in Rijnwaarden, kunt u ook met ons contact opnemen. Wij geven uw aanvraag aan hen door. Het gaat hier om de Zonnebloem, Rode Kruis, Caritas van de RK Kerk en Diaconie (Protestante Kerken).

Meer informatie
Als u meer informatie wilt kunt u van maandag t/m donderdag van 9.00 -12.00 uur bellen met:

Welzijn Rijnwaarden
Markt 8, 6915 AH Lobith
Telefoon: (0316) 54 28 90
Email: info@caleidoz.nl

Deze hulpdienst kan ook via de steunpunten worden aangevraagd.