Oude nieuwsberichten

Budget burgerinitiatieven

Heeft u een goed idee over hoe u samen iets kunt betekenen voor anderen in de gemeente Rijnwaarden? Er is geld voor uw idee! Met het budget burgerinitiatieven kunt u uw idee uitvoeren.

Wat is het budget burgerinitiatieven?
Het budget burgerinitiatieven maakt onderdeel uit van de ‘Beleidsregel burgerinitiatieven gemeente Rijnwaarden 2016. Deze kunt u vinden op www.overheid.nl. Tot 31 december 2017 heeft de gemeente Rijnwaarden een budget van in totaal € 34.000,- beschikbaar gesteld. Hiervan kunt u maximaal € 5.000,- subsidie voor uw aanvraag krijgen. Dus woont u in de gemeente Rijnwaarden en heeft u een goed initiatief voor zorgen voor elkaar? Dan kunt u uw plan indienen. Ook vrijwilligersorganisaties kunnen een aanvraag doen. Professionele organisaties komen niet in aanmerking voor de subsidie. U kunt eventueel wel samenwerken met een professionele organisatie.

Aanvraag indienen
Wilt u een aanvraag indienen? Zet dan uw idee op uw eigen manier zo uitgebreid mogelijk op papier. In uw voorstel beantwoordt u in ieder geval de volgende vragen:

  1. Op welke behoefte van welke inwoners is uw initiatief gericht?
  2. Wat gaat uw initiatief opleveren?
  3. Welke organisaties of andere burgerinitiatieven ondersteunen uw project (graag contactpersonen) en met wie werkt u samen?
  4. Wat is de bijdrage van inwoners, het bedrijfsleven of instellingen, zowel in geld als in daden?
  5. Vanaf wanneer kan uw initiatief op eigen benen staan, zonder subsidie van de gemeente?
  6. Hoe gaat u daarvoor zorgen?
  7. Wanneer houdt u een evaluatie van uw plan?

Uw aanvraag kunt u uiterlijk op 30 december 2017 sturen naar r.tegelaar@rijnwaarden.nl.  De gemeente behandelt aanvragen op volgorde van binnenkomst. Als het budget op is, kunnen we de aanvragen die daarna binnenkomen niet meer belonen. De wethouder Sociaal Domein beoordeelt uw aanvraag. Zij krijgt daarbij advies van een aantal inwoners. Binnen 4 weken nadat de gemeente uw aanvraag heeft ontvangen, krijgt u bericht.

Verantwoording
Wanneer uw initiatief met behulp van de startsubsidie loopt, verwacht de gemeente een tussentijdse evaluatie. Hierbij informeert u de gemeente over het verloop, de financiën en de mogelijkheden tot voortzetting van het project. De vorm en het tijdstip van deze evaluatie kunt u in overleg met de adviesgroep en de betrokken ambtenaar bepalen. De verwachting is dat na het ontwikkeltraject uw initiatief op eigen benen kan staan zonder extra financiële bijdrage van de gemeente.

De gemeente vindt het belangrijk om ook andere inwoners erbij te betrekken. Daarom organiseren we een bijeenkomst waar u uw plan en de resultaten presenteert aan inwoners. U kunt hen inspireren en zij kunnen u tips of ideeën geven voor het vervolg van uw initiatief.

De gemeente stelt alle documenten, van aanvraag tot verantwoording, openbaar toegankelijk, onder andere via publicatie op de gemeentelijke website.

Subsidie van de provincie
Wanneer de subsidie van de gemeente niet toereikend is, kunt u een vergelijkbare subsidie aanvragen bij de provincie Gelderland. Deze kan oplopen tot € 25.000,- per initiatief en is te combineren met ons budget burgerinitiatieven. Meer informatie hierover leest u op gelderland.nl/leefbaarheid.

Vragen?
Via de gemeente kunt u advies van een professional krijgen voor uw idee. Twijfelt u of uw idee in aanmerking kan komen voor subsidie uit het budget burgerinitiatieven? De gemeentelijke aanjager burgerinitiatieven, Claudia Peeters, adviseert u graag. Mail naar claudiapeeters@welzijnrijnwaarden.nl of bel (0316) 54 27 94.